Daily Archives: 4 november, 2021

Inbjudan till Årsmöte för DiG

Published by:

Dagordning vid årsmöte med Dokumentation i Glasbruksbygd

Måndagen den 15 november 2021 Kl. 18.00 i PRO-lokalen, Orrefors.
1. Mötets öppnande.
2. Val av mötesfunktionärer. Ordförande Sekreterare Justerare
3. Fastställande av röstlängd.
4. Styrelsens verksamhetsberättelse.
5. Revisionsberättelse.
6. Beslut om ansvarsfrihet.
7. Fastställande av medlemsavgift för 2022. ( Har varit 40 kr.)
8. Verksamhetsplan ?
9. Val: a. Kassör. (i tur att avgå Leif Skanbäck)
b. Styrelsemedlemmar. (i tur att avgå Bernt Karlsson)
(Kvarstår i styrelsen (Ordf. Roland Larsson) (sekret. Nils-Harald Ejderstedt) samt (Kennert Eriksson och Arne Karlsson)
c. Revisorer 2 st.(i tur att avgå Nils-Harald Ejderstedt och Bernt Nordlund)
d. Revisorssuppleant. (i tur att avgå Laila Måård)
e. Valberedning är revisorerna.
f. Utilyktskommitt6Har varit styrelsen.
10. Övrigt.
11. Mötets avslutning.