Lyssna på

Här kommer några prov på intervjuer som gjordes med kassettband  och som senare överfördes till digitalt format. Vi kommer att komplettera med ytterligare ljudfiler och information om inspelningarna längre fram. Om du inte har något program i din dator som kan spela upp ljudfilerna kan du försöka ladda hem VLC-programmet. Programmet är gratis och finns för både PC och Mac. Med programmet kan du spela upp ljud- och filmfiler.