Publikationer

Följande lista visar de av föreningen utgivna böckerna. Genom att klicka på de med blått markerade titlarna visas  innehållsförteckningarna. Om du vill beställa någon av de icke slutsålda böckerna använder du vårt kontaktformulär. Ange namn, adress, telefonnummer, e-post och nr på den eller de publikationer som du vill köpa. Priset per bok är 150 kr. Fotoalbumet kostar 250 kr. Porto tillkommer för Postens portopåse. Med leveransen kommer ett följebrev som visar det belopp som ska betalas till vårt bankgiro 368-2903.

 1. I Backspegeln  1990 , slutsåld
 2. Hällebergaboken 1990, slutsåld. Läs den digitala versionen här!
 3. Orostider 1992, slutsåld
 4. Eld och Vatten 1993, slutsåld
 5. Minnen från första världskriget, Arthur Diessner 1993, slutsåld
 6. Järn, Kol och Silverportar 1995, slutsåld
 7. Ur Hälleberget 1998, slutsåld. Kan läsas under fliken ”Läsvärt”
 8. Hällebergaboken 2000 (I samarbete med Hälleberga Hembygdsförening), slutsåld
 9. Eko från Hälleberget 2002, kan beställas
 10. Reflexer ur Hälleberget 2005, kan beställas
 11. Adel, präster och vanligt folk – tusen år i Hälleberga 2008, kan beställas
 12. Hällebergaboken 2010 (I samarbete med Hälleberga Hembygdsförening), kan beställas
 13. Vårt fotoalbum från Hälleberga 2013, slutsåld
 14. Vårt andra fotoalbum från Hälleberga 2015, kan beställas
 15. Hällebergaboken 2020, kan beställas alt. köpas på Bohmans Bokhandel Nybro, Tempo i Orrefors, Glasshopen Målerås.
 16. Hälleberga Hembygdsförenings 70-åriga historia