DiG – en mycket ideell förening

Dokumentation i Glasbruksbygd (DiG)

”Tänk vad mycket vi vet, och vad vi kan berätta, utan att någon annan än vi själva har tid att lyssna.”

Så föddes idén till att försöka skriva ner eller ta upp våra berättelser på band. Ett tiotal pensionärer började träffas regelbundet i form av en studiecirkel i Orrefors i gamla Hälleberga kommun och församling. Till en början bjöd vi i gästskribenter med uppgift att anteckna och renskriva. Ett resultat av detta blev ett litet A4-häfte för internt bruk. Det innehåller ett knippe uppsatser i skilda ämnen, som t.ex. ”Livet runt järnvägsstationerna” och ”Vår första dag i arbetslivet”. Allt utspelat i glasbruksmiljö eller i närliggande skogs- och jordbruk. Titeln på häftet är ”Så gick det till…”, en dokumentation våren 1989.

Under kort tid har vi förlorat tre tongivande medlemmar. Dick Måård, Lars-Erik Larsson och Elvi Karlsson. Innan Dick och Lars-Erik lämnade oss var de med om att starta planeringen av ”Hällebergaboken 2020”. Liksom tidigare Hällebergaböcker är denna bok ett samarbete mellan DiG och Hälleberga Hembygdsförening.

DiG har beviljats bidrag från Länsstyrelsen i Kalmar län och Nybro Kommun på ca 400 000 kr för upprustning av vandringsleden i Barkeström.  Vandringsleden är nu renoverad (oktober 2019) och försedd med nya gångplankor i ek och med nya informationstavlor.